Hvor finner du oss?

Namsen laksakvarium ligger ved Fiskumfoss i Grong kommune, ca 13 km nord for kommunesenteret langs E6 (ca. 200 km. nord for Trondheim). I kartet nedenfor er akvariet avmerket med en blå prikk øverst i høyre hjørne.

 Nordfra: Følg E6 til Harran, og et par kilometer videre sørover. Det er tydelig skiltet avkjøring fra E6 og du vil tydelig se akvariets blå fasade og med en stor laks på taket. Akvariet ligger på venstre side av E6.

 Sørfra: Følg E6 omlag 15 km nordover fra Grong sentrum. Du skal passere Gartland og avkjøring til Høylandet. Etter å ha passert skilt med navnet Fiskumfoss, vil du finne en skiltet avkjøring merket «Namsen Laksakvarium» på din høyre side.

 For oversiktskart, klikk her