Namsen

En av de største og viktigste lakseelvene i Norge!

fiskumfoss

Namsen, gjerne kalt ”Elvenes dronning”, er hovedelva i Namsenvassdraget, beliggende ca. 200 km. nord for Trondheim, midt i vakre Norge. Lakseførende strekning er på drøyt 70 km., en variert, vakker og utfordrende elvestreng som snor seg gjennom kulturlandskapet fra Aunfossen (øverst) og ned til Namsos hvor ”dronninga” møter havet.Årlig fanges det mellom 20 og 40 tonn laks og sjøørret på sportsfiskeutstyr i Namsenvassdraget. Er du interessert i mere statistikk – klikk deg inn på Laksebørsen

Namsen kan være utfordrende! I flom – nesten utilgjengelig og truende. På lav sommervannføring – irriterende overlegen, lekker og nonchalant – ikke ulik enkelte andre dronninger oppigjennom historien.
Men dronninga kan også være imøtekommende og raus – ja nærmest
flørtende på sin vei mot havet. Som sportsfisker er du alltid velkommen og du vil garantert bli tatt godt vare på.

Helt i fra midten på 1800- tallet, da de engelske lakselordene kom til Namsen, er det tatt stor laks på sportsfiskeredskap her. Mange har utviklet et kjærlighetsforhold til dronninga, og kanskje er det i Namsen at sjansene for virkelig stor laks er størst. Det er i 2009 fisket nesten 1300 storlaks i vassdraget (over 7 kg.) av drøyt 4000 laks totalt. Og dette er ”bare” en middels sesong…..

Fisket i Namsen er variert. Her fiskes det både fra land og fra båt og med de fleste typer redskap, litt avhengig av hvor i vassdraget du er. Generelt sett er elva rolig og brei i de nedre delene av vassdraget, mens den smalner og vannhastigheten øker i de midtre og øvre delene. Andelen fluefiskere fra land har økt litt de senere årene, men på enkelte strekninger dominerer fortsatt ”harlingfiske” fra båt (se øverste bilde på denne siden).

Lakseproduktene i Namsen varierer både i innhold og pris. Vil du ha ”full pakke” eller bare et fiskekort – Namsen har det. Enkelte vald er solgt lang tid i forveien mens på andre vald får du alltid kjøpt et fiskekort, uansett når i sesongen du måtte komme. Du kan velge å klare deg ”alene” eller du kan benytte deg av en lokalkjent guide/roer. Her er det meste opp til deg selv.

Uansett – sørg for å ha tykk sene og robust bilde10stang, du vet aldri når kongen (storlaksen) møter dronningen og lar seg irritere av din innblanding og derfor tar din flue/sluk. Ta også nødvendige forholdsregler vedrørende egen sikkerhet og bruk redningsvest. ”Glem aldri respekten for Namsen – det gjør man bare ikke overfor en dronning”!

Foruten laks er det store næringsmessige intereser knyttet til kraftproduksjon i de øvre delene av Namsen. Fra Fiskumfossen ved akvariet i sør og nordover i vassdraget er det en rekke elve-kraftverk.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) har flere utstillinger, blant annet om kraftproduksjon i Namsen, på Namsen Laksakvarium.

Foruten laks og elektrisitet har Namsen vært en viktig transportvei for tømmer. For å frakte tømmer fra skogene langs elva og ut mot sjøen fløtet man. Dette kunne til tider være farlig. Spesielt når tømmeret kilte seg fast og dannet store vaser. slik som på bildet neserst på siden.

For å gjøre det lettere å føre tømmer ned Fiskumfossen ble det på 1800-tallet iverksatt et prosjekt for å lede elva rundt Nedre Fiskumfoss. Datidens forstmann (skogbrukssjef) Peter Christen Asbjørnsen, i dag mest kjent som den ene halvparten av «Asbjørnsen og Moe», forutså hvilken tragedie det ville være å tørrlegge fossen. I siste liten fikk han avverget planen og således reddet fossen fra tørrlegging.