Laksetrappa

Hva er egentlig en laksetrapp?

I Nedre Fiskumfoss er det bygget en laksetrapp (293 meter, 77 kulper med en høydeforskjell på 34,5 meter). Dette er en av de lengste laksetrappene i Europa. En laksetrapp er enkelt forklart en innretning som er laget for at laksen skal kunne forsere hindere i elva, og på den måten gjøre en lengre del av elva lakseførende. I tilknytning til laksetrappa i Fiskumfossen (i en av de øverste kulpene) er det bygget et «laksestudio» hvor du på nært hold kan oppleve laksen på sin vandring oppover elva.
Laksetrappa med tilhørende laksestudio er lokalisert på andre siden av elva i forhold til selve akvariet. Det er lett å finne frem ved å følge skilting på broen over fossen, noe som er en opplevelse i seg selv!

Laksetrappa er en av Europas lengste med sine 293 meter. Bare de siste 90 meterne er synlige, og i den øverste kulpen er det satt inn glass. Her stopper laksen ofte opp før den fortsetter til gyteområdene i Øvre Namsen. I 2005 passerte 2.300 laks i trappa (automatisk telling), noe som er et høy tall. Fra sesongen 2006 ble derfor området ovenfor trappa definert som laksførende.

Det er en helt egen kunst å lage en god laksetrapp, totalt har vi mer enn 300 laksetrapper i Norge. De eldste ligger på Vestlandet.

bilde7 bilde8