Vi beklager – Namsen Laksakvarium må holde stengt sesongen 2018 på grunn av anleggsvirksomhet på Fiskumfoss kraftstasjon. Vi er i dialog med NTE, og har kommet frem til at med bakgrunn i gjestenes opplevelse og sikkerhet kan vi ikke holde åpent for publikum i anleggsperioden. Vi beklager dette, og kommer med oppdateringer etter hvert.Henvendelser kan sendes til [email protected]

Based on construction activities in the area, we are sorry to have to shut down in the summer of 2018. For inquiries please contact [email protected]

Aufgrund der Bautätigkeit in der Gegend müssen wir leider im Sommer 2018 schließen. Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte [email protected]